Alasan mengapa kelinci suka makan kotorannya sendiri

Anda suka dengan binatang kelinci ? atau mungkin anda memelihara kelinci.
pernahkah anda melihat kelinci memakan kotorannya sendiri, jika sudah pasti timbul pertanyaan mengapa kelinci suka makan kotorannya sendiri?

Kelinci mengeluarkan dua jenis kotoran, keras dan lunak. Fases hitam adalah kotoran keras, sedangkan Caecotrophadalah kotoran lunak. Caecotroph berbentuk hitam mengkilap sedikit basah

No comments:

Post a Comment